Gargždapilis Prieinamumo atitikties ataskaita. EN 301 549 leidimas

(Prieinamumo atitikties ataskaita (Accessibility Conformance Report, ACR) parengta remiantis VPAT® 2.4Rev versija)

Produkto pavadinimas/Versija: "Gargždapilis" interneto svetainė (www.gargzdapilis.lt)

Paraiškos data: Gruodžio 22d., 2022 m.

Produkto aprašymas: Interneto tinklalapių turinys

Kontaktinė informacija: Indrė Karlovė (June / Karlove agency), indre@junekarlove.com. Andžejus Ravanas (LASS), Andzejus@lass.lt.

Taikytas vertinimo metodas: Ši ataskaita parengta po audito, kurį atliko du testuotojai, informacinės aplinkos prieinamumo specialistai, iš kurių vienas buvo neregys, o kitas - regintysis.

Regintysis naudotojas atliko testavimą su toliau nurodytomis konfigūracijomis:

 • Naršyklėje „Chrome“ (versija v117.0.5938.132) su „WAVE“ plėtiniu WCAG 2.1 atitikčiai užtikrinti.
 • Naršyklėje „Mozilla “ (versija v118.0.1) su „IBM Equal Access Accessibility Checker“ plėtiniu WCAG 2.1 atitikčiai užtikrinti.
 • „Windows“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ (versija v117.0.5938.132) naudojant ekrano skaitymo programą „Narrator“.
 • Naudojant tik klaviatūrą naršyti ir valdyti svetainės turinį bei funkcijas.

Neregys naudotojas atliko testavimą su toliau nurodytomis konfigūracijomis:

 • „Android“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ (versija v117.0.5938.132) naudojant ekrano skaitymo programas „Talkback“ ir „Commentary“.
 • „Windows“ aplinkoje, naršyklėje „Chrome“ (versija v117.0.5938.132) naudojant ekrano skaitymo programas „Jaws“ ir „NVDA“.
 • „iOS“ aplinkoje, naršyklėje „Safari“ (versija v16.5) naudojant ekrano skaitymo programą „Voiceover“.

Taikytini standartai ir gairės

Ši ataskaita apima šių prieinamumo standartų ir gairių atitikties laipsnį:

Terminai

Skiltyje "Atitikties lygis" vartojami terminai apibrėžiami taip:

 • Palaiko: Produkto funkcionalumas turi bent vieną metodą, kuris atitinka kriterijų be žinomų trūkumų arba atitinka su lygiaverčiu palengvinimu.
 • Iš dalies palaiko: Kai kurios gaminio funkcijos neatitinka kriterijaus.
 • Nepalaiko: Dauguma produkto funkcijų neatitinka kriterijaus.
 • Netaikoma: Kriterijus gaminiui nėra taikomas.
 • Neįvertinta: Produktas nebuvo įvertintas pagal šį kriterijų. Šią reikšmę galima naudoti tik WCAG AAA lygio kriterijams.

WCAG 2.x ataskaita

1 ir 2 lentelėse užfiksuota atitiktis standartui EN 301 549:

 • 9 skirsnis - Saitynas (Web)
 • 10 skyriaus 10.1-10.4 skirsniai - Ne saityno dokumentai (Non-Web documents)
 • 11 skyriaus 11.1-11.4 ir 11.8.2 skirsniai - Programinė įranga (atviros ir uždaros funkcijos) (Software (open and closed functionality))
 • 12 skyriaus 12.1.2 ir 12.2.4 skirsniai - Dokumentacija (Documentation)

Pastaba: teikiant ataskaitas apie atitiktį WCAG 2.x sėkmės kriterijams (Success Criteria), atsižvelgiama į visus puslapius, išbaigtus procesus ir prieinamumą palaikančius technologijų naudojimo būdus, kaip nurodyta WCAG 2.0 atitikties reikalavimuose.

1 lentelė: Sėkmės kriterijai, lygis A

1 lentelė: Sėkmės kriterijai, lygis A
KriterijaiAtitikties lygisPastabos ir paaiškinimai

1.1.1 Netekstinis turinys (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.1.1 (Saitynas)
 • 10.1.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.1.1.2 (Uždaro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko


"Gargždapilis" interneto svetainėje (Svetainėje) pateikiamos teksto alternatyvos netekstiniam turiniui, pvz., mygtukams ir grafiniams elementams. Programinio ženklinimo būdai, pvz., "aria-labels" ir "alt" tekstai, naudojami tam, kad pagalbinių technologijų naudotojai galėtų suprasti netekstinio turinio pobūdį ir paskirtį.

1.2.1 Tik garso ar vaizdo įrašai (parengti iš anksto) (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.1 (Saitynas)
 • 10.1.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.1.2.1 ir 11.1.2.1.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Kai kuriuose straipsniuose yra įterpto "Youtube" turinio tik garso įrašo (interviu) formatu. Šių įrašų turinio tekstas taip pat pateikiamas straipsnio puslapyje.

Kai kuriuose straipsniuose yra įterpto "Youtube" turinio tik vaizdo įrašo formatu. Šie vaizdo įrašai neturi garso aprašo.

1.2.2 Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto): (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.2 (Saitynas)
 • 10.1.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Kai kuriuose straipsniuose yra įterpto "Youtube" turinio tik garso įrašo (interviu). Šie įrašai neturi aiškinamųjų antraščių, tačiau kai kurie iš jų turi teksto alternatyvą pateiktą puslapyje.

1.2.3 Garso įrašo aprašas arba medijos elementų alternatyvos (parengtos iš anksto): (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.3 (Saitynas)
 • 10.1.2.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.3.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.3.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Kai kuriuose straipsniuose yra įterpto "Youtube" turinio tik vaizdo įrašo formatu. Šie įrašai neturi garso aprašo.

1.3.1 Informacija ir sąsajos (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.1 (Saitynas)
 • 10.1.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje pagalbinėms technologijoms programiškai pateikiama vizuali struktūra, kontekstas ir ryšiai tarp elementų.

1.3.2 Prasminga seka (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.2 (Saitynas)
 • 10.1.3.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje turinys pateikiamas reikšminga skaitymo seka.

1.3.3 Jutiklių savybės (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.2 (Saitynas)
 • 10.1.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Pateiktos turinio supratimo ir naudojimo instrukcijos nesiremia vien jutiminėmis komponentų savybėmis, tokiomis kaip forma, dydis, regimoji vieta, orientacija ar garsas.

1.4.1 Spalvų naudojimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.1 (Saitynas)
 • 10.1.4.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje spalvos nėra naudojamos kaip vienintelės informacijos pateikimo priemonės.

1.4.2 Garso kontrolė (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.2 (Saitynas)
 • 10.1.4.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje nėra automatiškai atkuriamo garso.

2.1.1 Klaviatūra (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.1 (Saitynas)
 • 10.2.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainę galima valdyti tik klaviatūra.

2.1.2 Klaviatūra neužrakintas fokusas (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.2 (Saitynas)
 • 10.2.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje nėra klaviatūros spąstų.

2.1.4 Simbolių spartieji klavišai (Tik versijos 2.1 lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.1.4 (Saitynas)
 • 10.2.1.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.1.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.1.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma

Svetainėje nepalaikomi neįprasti klaviatūros spartieji klavišai.

2.2.1 Trukmės konfigūravimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.2.1 (Saitynas)
 • 10.2.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.2.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje nėra turinio su trukmės apribojimu.

2.2.2 Sustabdyti, nutraukti, paslėpti (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.2.2 (Saitynas)
 • 10.2.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko


Svetainėje nėra mirksinčio ar reguliariai atnaujinamo turinio.

2.3.1 Trys blyksniai arba žemesnė nei nustatyta riba (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.3.1 (Saitynas)
 • 10.2.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.3.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.3.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje nėra mirksinčio turinio.

2.4.1 Blokų apėjimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.1 (Saitynas)
 • 10.2.4.1 (Ne saityno dokumentai) - Netaikoma
 • 11.2.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)- Netaikoma
 • 11.2.4.1 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje yra nuoroda "Praleisti navigaciją".

2.4.2 Puslapio antraštė (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.2 (Saitynas)
 • 10.2.4.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.2 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainės tinklalapių pavadinimai apibūdina temą arba paskirtį.

2.4.3 Fokusavimo seka (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.3 (Saitynas)
 • 10.2.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje yra reikšminga fokusavimo tvarka.

2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė) (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.4 (Saitynas)
 • 10.2.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainės nuorodų tekstas yra aiškus, todėl naudotojas gali suprasti kiekvienos nuorodos paskirtį. Prireikus, nuorodoms aprašyti yra naudojami "aria-label" atributai.

2.5.1 Veiksmo atlikimas gestais (Tik versijos 2.1 lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.1 (Saitynas)
 • 10.2.5.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje nereikalaujama kelių pirštų gestų ar tam tikrų judesių, kad būtų galima valdyti turinį.

2.5.2 Veiksmo atšaukimas (Tik versijos 2.1 lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.2 (Saitynas)
 • 10.2.5.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Funkcijos ar veiksmai nepriklauso nuo pirminio palietimo ar spustelėjimo (pradinės sąveikos) (angl. down-event), o yra įvykdyti tik pasibaigus sąveikai (angl. up-event).

2.5.3 Pavadinimas etiketėje (Tik versijos 2.1 lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.3 (Saitynas)
 • 10.2.5.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje naudojamos programinės etiketės, atitinkančios vaizdines elementų etiketes.

2.5.4 Valdymas judesiu (Tik versijos 2.1 lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.5.4 (Saitynas)
 • 10.2.5.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.5.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.5.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje nėra jokių funkcijų, kurios būtų įjungiamos gestais arba judinant įrenginį.

3.1.1 Tinklalapio kalba (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.1 (Saitynas)
 • 10.3.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje palaikoma HTML žyma "lang", padedanti pagalbinėms technologijoms nustatyti puslapio kalbą.

3.2.1 Fokusavimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.1 (Saitynas)
 • 10.3.2.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.2.1 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje neinicijuojami konteksto pokyčiai sufokusavus elementus.

3.2.2 Duomenų įvedimas (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.2 (Saitynas)
 • 10.3.2.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.2.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.2.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Keičiant bet kurio naudotojo sąsajos komponento nustatymus, kontekstas automatiškai nesikeičia, nebent naudotojas prieš tai buvo informuotas apie tokį elgesį. Tai užtikrinama pateikiant pateikimo mygtukus (pvz. "Siųsti", "Užsakyti").

3.3.1 Klaidų identifikacija (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.1 (Saitynas)
 • 10.3.3.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.1.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje aptinkamos įvesties klaidos ir jos naudotojui aprašomos tekstu.

3.3.2 Užrašai ar instrukcijos (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.2 (Saitynas)
 • 10.3.3.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje naudojamos matomos formos etiketės, susietos su formos valdikliais. Privalomi laukai nustatomi programiškai ir pažymimi atitinkamomis etiketėmis arba legendomis.

4.1.1 Sintaksinė analizė (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.1 (Saitynas)
 • 10.4.1.1 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.4.1.1.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.4.1.1.2 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko


Svetainėje naudojama HTML pagal specifikaciją. Tinklalapiai kuriami taip, kad ID atributai būtų unikalūs, o elementuose nebūtų pasikartojančių atributų.

4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė (Lygis A)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.2 (Saitynas)
 • 10.4.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.4.1.2.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.4.1.2.2 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainės elementuose pateikiama pagalbinėms technologijoms reikalinga informacija apie pavadinimą, veidmenį ir reikšmę.

2 lentelė: Sėkmės kriterijai, lygis AA

2 lentelė: Sėkmės kriterijai, lygis AA
KriterijaiAtitikties lygis Pastabos ir paaiškinimai

1.2.4 Aiškinamoji antraštė (tiesiogiai) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.4 (Saitynas)
 • 10.1.2.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Netaikoma

Svetainėje nėra tiesioginio garso turinio.

1.2.5 Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.2.5 (Saitynas)
 • 10.1.2.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.2.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.2.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Iš dalies palaiko

Kai kuriuose straipsniuose yra įterpto "Youtube" turinio tik vaizdo įrašo formatu. Šie įrašai neturi garso aprašo.

1.3.4 Orientacija (tik versijos 2.1 lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.4 (Saitynas)
 • 10.1.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainė neapsiriboja vienintele ekrano orientacija.

1.3.5 Įvesties tikslo identifikavimas (tik versijos 2.1 lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.3.5 (Saitynas)
 • 10.1.3.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.3.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.3.5 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainės įvesties laukams, jei taikoma, naudojamas teisingas automatinio užbaigimo atributas.

1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus) (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.3 (Saitynas)
 • 10.1.4.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainės spalvų schema yra tinkama, o daugumos interaktyvių elementų spalvų kontrasto santykis yra 4,5:1 arba didesnis už standartinį santykį.

1.4.4 Teksto dydžio keitimas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.4.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.4.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainės turinys ir naudotojo sąsajos palaiko standartines priartinimo galimybes, įdiegtas šiuolaikinėse interneto naršyklėse ir operacinėse sistemose.

Išskyrus antraštes ir teksto paveikslėlius, teksto dydis be pagalbinių technologijų gali būti keičiamas iki 200 proc. neprarandant turinio ar funkcionalumo.

1.4.5 Teksto paveikslėliai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.4 (Saitynas)
 • 10.1.4.5 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.5.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.5.2 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje informacijai pateikti naudojamas tekstas, o ne teksto paveikslėliai.

1.4.10 Išdėstymas (tik versijos 2.1 lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.10 (Saitynas)
 • 10.1.4.10 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.10.1 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.10.2 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainė sukurta taip, kad norint peržiūrėti turinį nereikėtų slinkti ir horizontaliai ir vertikaliai, taip neprarandant informacijos.

Tačiau duomenų lentelės, kaip ši, turi dvimatę struktūrą su antraštėmis ir duomenų langeliais, o tai labai svarbu norint veiksmingai pateikti jų turinį.

1.4.11 Netekstinio turinio kontrastas (tik versijos 2.1 lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.11 (Saitynas)
 • 10.1.4.11 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.11 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.11 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainės naudotojo sąsajoje laikomasi minimalaus 3:1 kontrasto santykio, taikomo vizualiai pateikiant naudotojo sąsajos komponentus ir gretimas spalvas.

1.4.12 Teksto tarpai (tik versijos 2.1 lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.12 (Saitynas)
 • 10.1.4.12 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.12 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.12 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje galima keisti tarpus neprarandant turinio.

1.4.13 Turinio vaizdavimas užvedus ar sufokusavus (tik versijos 2.1 lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.1.4.13 (Saitynas)
 • 10.1.4.13 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.1.4.13 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.1.4.13 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainė nepateikia papildomo turinio užvedus pelės žymeklį arba sufokusavus.

2.4.5 Įvairūs būdai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.5 (Saitynas)
 • 10.2.4.5 (Ne saityno dokumentai) - Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.2.4.5 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainę sudaro keli puslapiai, į kuriuos galima patekti per pagrindinę navigacijos antraštę ir iš poraštės skilties.

Svetainėje pateikiamas svetainės žemėlapis (www.gargzdapilis.lt/
sitemap.xml), kurioje pateikiamos nuorodos į visus puslapius.

2.4.6 Antraštės ir užrašai (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.6 (Saitynas)
 • 10.2.4.6 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.6 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.6 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko


Svetainėje pateikiami užrašai (aprašomosios etiketės) ir antraštės, padedančios naudotojams suprasti puslapių turinio struktūrą.

2.4.7 Matomas fokusas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.2.4.7 (Saitynas)
 • 10.2.4.7 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.2.4.7 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.2.4.7 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje pateikiamas matomas fokusavimo indikatorius, kai elementai gauna klaviatūros fokusą.

3.1.2 Dalių kalba (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.1.2 (Saitynas)
 • 10.3.1.2 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.1.2 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.1.2 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainė palaiko HTML kalbos atributą "lang".

3.2.3 Vienodas naršymas (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.3 (Saitynas)
 • 10.3.2.3 (Ne saityno dokumentai) - Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.3.2.3 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainė užtikrina nuoseklią ir pasikartojančią navigaciją.

3.2.4 Vienoda identifikacija (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.2.4 (Saitynas)
 • 10.3.2.4 (Ne saityno dokumentai) - Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.3.2.4 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainė sukurta atsižvelgiant į produktų komponentų ir vizualinio stiliaus vienodumą.

3.3.3 Klaidos taisymo instrukcijos (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.3 (Saitynas)
 • 10.3.3.3 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.3 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Klaidos yra pakankamai gerai aprašytos, kad būtų galima suprasti problemas, o naudotojas, perskaitęs klaidas, galėtų jų išvengti ir ištaisyti atitinkamą problemą.

3.3.4 Klaidų prevencija (teisinių, finansinių, duomenų): (Lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.3.3.4 (Saitynas)
 • 10.3.3.4 (Ne saityno dokumentai)
 • 11.3.3.4 (Atviro funkcionalumo programinė įranga)
 • 11.3.3.4 (Uždara programinė įranga)
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje nėra jokių funkcijų, dėl kurių būtų galima atlikti teisinius įsipareigojimus ar finansinius sandorius.

4.1.3 Būsenos pranešimai (tik versijos 2.1 lygis AA)

Taip pat taikoma:
EN 301 549 kriterijams

 • 9.4.1.3 (Saitynas)
 • 10.4.1.3 (Ne saityno dokumentai) - Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Atviro funkcionalumo programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.4.1.3 (Uždara programinė įranga) - Netaikoma
 • 11.8.2 (Autorių įrankis)
 • 12.1.2 (Produkto dokumentacija)
 • 12.2.4 (Pagalbos dokumentacija)
Palaiko

Svetainėje naudojami formos laukai su automatiniu klaidų aptikimu ir klaidų aprašymais.

EN 301 549 ataskaita

4 skyrius: Funkcinių charakteristikų aprašymai

4 skyrius: Funkcinių charakteristikų aprašymai
KriterijaiAtitikties lygis Pastabos ir paaiškinimai

4.2.1 Naudojimas be regėjimo

Palaiko

Svetainėje pateikiamos funkcijos, kuriomis gali naudotis regėjimo neturintys naudotojai. Svetainės funkcijos ir turinys yra prieinami klaviatūra ir ekrano skaitymo programomis.

4.2.2 Naudojimas turint ribotą regėjimą

Palaiko

Svetainė prieinama silpnaregiams naudotojams.

4.2.3 Naudojimas be spalvų suvokimo

Palaiko

Svetainė gali būti naudojama be spalvų suvokimo.

4.2.4 Naudojimas be klausos

Palaiko

Svetaine galima naudotis nenaudojant klausos.

4.2.5 Naudojimas turint ribotą klausą

Palaiko

Svetaine galima naudotis nenaudojant klausos.

4.2.6 Naudojimas be vokalinių gebėjimų arba su ribotais vokaliniais gebėjimais

Palaiko

Svetainė gali būti visiškai valdoma nenaudojant kalbos.

4.2.7 Naudojimas turint judesių ar jėgos ribotumų

Palaiko

Svetainė visiškai funkcionali ir riboto pajėgumo žmonėms.

4.2.8 Naudojimas esant ribotam pasiekiamumui

Palaiko

Svetainė visiškai pritaikyta riboto pasiekiamumo žmonėms.

4.2.9 Sumažinti šviesai jautrių priepuolių dirgiklių skaičių

Palaiko

Svetainėje nėra mirksinčio turinio, galinčio sukelti priepuolius.

4.2.10 Naudojimas esant ribotam pažinimui, kalbai ar mokymuisi

Palaiko

Svetainė pritaikyta ribotų kalbos, pažinimo ir mokymosi gebėjimų naudotojams.

4.2.11 Privatumas

Palaiko

Svetainėje yra prieinamumo komponentų, kurie užtikrina naudotojų privatumą.

Atsakomybės ribojimas

© 2023 m. "Gargždapilis". Anksčiau nurodytą paskelbimo dieną ši ataskaita atspindi dabartinę "Gargždapilis" svetainės padėtį, susijusią su ITI "VPAT® 2.4 EN 301 549 Edition" pateikta informacija. Gargždapilis negali garantuoti, kad šioje Prieinamumo vertinimo ataskaitoje pateikta informacija bus tiksli ir po jos paskelbimo datos, tačiau nuolat stengiasi stebėti gaminio prieinamumą. Dėl bet kokio Gargždapilis interneto svetainės pakeitimo ar pritaikymo dalis arba visa ši ataskaita gali tapti netaikytina. Ši ataskaita pateikiama "tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais. Šis dokumentas yra vertimas padarytas iš anglų kalbos. Šiame dokumente gali būti klaidų. Oficiali ir normatyvinė šio dokumento versija yra anglų kalba publikuojama adresu: VPAT 2.4 Rev EU (March 2022) ("Microsoft Word" documentas).