Teisė rinkti ir kandidatuoti

Straipsnį iliustruojanti nuotrauka

ES privalo saugoti visų žmonių teises, įskaitant turinčiųjų negalią. Visi ES piliečiai turi teisę balsuoti ir kandidatuoti Europos Parlamento rinkimuose, taip tiesiogiai prisidėdami prie demokratijos procesų Europoje.

Visgi asmenys su negalia neretai negali vienodai su kitais dalyvauti politiniame gyvenime. Dėl teisinių ir praktinių kliūčių milijonai negalią turinčių asmenų negali naudotis tomis pačiomis politinėmis teisėmis kaip kiti ES piliečiai, o tai yra tiesioginis Jungtinių Tautų Asmenų su negalia teisių konvencijoje nurodytų pagrindinių teisių pažeidimas.

Per 2019 m. Europos Parlamento rinkimus maždaug 800 000 asmenų su negalia buvo atimta arba ženkliai apribota teisė balsuoti dėl jų negalios.

Negalią turinčių piliečių teisė kandidatuoti ES šalyse yra dar mažiau realizuojama.

Parengta pagal Lietuvos negalios organizacijų forumo inf.